Norra Järva Hembygdsförening är din hembygdsförening i Kista, Husby och Akalla. 1985 grundades föreningen och verksamheten är aktiv och utåtriktad. Vi samarbetar bland annat med Stockholms läns hembygdsförbund,

          Stockholms stadsmuséum, skolorna på Norra Järva och hembygdsföreningarna inom Stockholm och i grannkommunerna. Föreningens uppgift är att värna, vårda och visa hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra det vidare till kommande generationer.

          Vi vill också vara en hembygdsförening i tiden och därför arbetar vi också i vår stadsdel Kista för en levande hembygd i nuet med kulturell mångfald. Vi vill ha goda kontakter med andra föreningar i vårt område. Vi är medlemmar i Arrangemangsgruppen Akalla By, Kungliga  Nationalstadsparken och Föreningssam Norra Järva. Vi vill också knyta goda kontakter med företagen på Norra Järva.  

Dela den här sidan